TEST 5

 

 TEST novosti

 Hemofilija je poremećaj krvarenja koji sprječava pravilno zgrušavanje krvi.    Osobe  sa hemofilijom ne krvare brže nego što je to uobičajeno, ali mogu krvariti duže vremena. Krv ovi

h osoba nema dovoljno faktora zgrušavanja. Faktor zgrušavanja je protein u krvi koji kontrolira krvarenje. Težina hemofilije kod pojedine osobe ovisi o količini faktora zgrušavanja koji nedostaje. Hemofilija je poremećaj krvarenja koji sprječava pravilno zgrušavanje krvi. Osobe sa hemofilijom ne krvare brže nego što je to uobičajeno, ali mogu krvariti duže vremena. Krv ovih osoba nema dovoljno faktora zgrušavanja. Faktor zgrušavanja je protein u krvi koji kontrolira krvarenje. Težina hemofilije kod p

Sastanak Udruzenja Banja Luka

ojedine osobe ovisi o količini faktora zgrušavanja koji nedostaje. Hemofilija je poremećaj krvarenja koji sprječava pravilno zgrušavanje krvi. Osobe sa hemofilijom ne krvare brže nego što je to uobičajeno, ali mogu krvariti duže vremena. Krv ovih osoba nema dovoljno faktora zgrušavanja. Faktor zgrušavanja je protein u krvi koji kontrolira krvarenje. Težina hemofilije kod pojedine osobe ovisi o količini faktora zgrušavanja koji nedostaje. Hemofilija je poremećaj krvarenja koji sprječava pravilno zgrušavanje krvi. Osobe sa hemofilijom ne krvare brže nego što je to uobičajeno, ali mogu krvariti duže vremena. Krv ovih osoba nema dovoljno faktora zgrušavanja. Faktor zgrušavanja je protein u krvi koji kontrolira krvarenje. Težina hemofilije kod pojedine osobe ovisi o količini faktora zgrušavanja koji nedostaje.

Sponzori stranice

logo-sponzori-final.jpg

Linkovi

.TEST