Galerija

.

DRUŽENJE U FOJNICI - LJETNI KAMP

 

 

III UHBH kamp, Igman sept 2010

 

 

Ljetni Kampovi Drustva hemofilicara Hrvatske, Solaris, Sibenik

 

 

WFH Kongres, juli 2012, Paris

 

 

XIII Skupstina UHBH 5 maj 2012

 

 

XIV Skupstina UHBH 13.4.2013