Fizikalna terapija

Fizikalna terapija bi trebala biti sastavni dio osnove sveobuhvatne njege za osobe s hemofilijom.

Sprovođenje fizikalne terapije neuromuskuloskeletne disfunkcije podrazumeva procenu i lečenje zglobova, mišićnog sistema i nervnog sistema pacijenta.

Svaki od ovih sistema može biti zahvaćen u slučaju hemofilije i potrebna je njegova procjena i adekvatna terapija. Edukacija pacijenata je važna za prevenciju krvarenja i adekvatnu medicinsku njegu epizoda krvarenja kao i davanje instrukcija o odgovarajućim sportsko-rekreativnim aktivnostima. U svemu tome neophodna je bliska saradnja hematologa i fizioterapeuta specijalizovanih za poremećaje krvarenja.

Preporučuju se vježbe. U slučaju većih poremećaja vježbati pod nadzorom fizioterapeuta i uz profilaktičku zamjenu Factora.

Plivanje je idealan vid rekreacije za osobe sa hemofilijom, u nastavku su neki pogledi na ovaj vid zbrinjavanja hemofiličara.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email