Korisne informacije

Vježbe za osobe sa poremećajima u koagulaciji

Bez faktora? Nema problema Mnogi ljudi se boje isprobati vježbanje ili im se dati bilo kakva vježba ako im faktor nije lako dostupan. Zabrinuti su jer misle da vježbanje može uzrokovati krvarenje. Vježbe u ovom priručniku su raspoređene prema nivoima težine od najlakših do najtežih. Najteže vježbe su jasno predstavljene i date su upute za…

Read article
Fizikalna terapija

Fizikalna terapija bi trebala biti sastavni dio osnove sveobuhvatne njege za osobe s hemofilijom. Sprovođenje fizikalne terapije neuromuskuloskeletne disfunkcije podrazumeva procenu i lečenje zglobova, mišićnog sistema i nervnog sistema pacijenta. Svaki od ovih sistema može biti zahvaćen u slučaju hemofilije i potrebna je njegova procjena i adekvatna terapija. Edukacija pacijenata je važna za prevenciju krvarenja…

Read article
Plivanje kao način rehabilitacije

Mnogo je onih koji tvrde da je plivanje savršen način za rehabilitaciju. Važno je napomenuti da je težina ljudskog tijela u vodi tri puta manja nego na kopnu. Svi pokreti su usporeni, a mogućnost istezanja svedena na minimum. Hladna voda iz bazena začepljuje krvne sudove, što otežava krvarenje. Mnogi su postigli odlične rezultate nakon nekoliko…

Read article
Pronalazak venskog puta kao jedan od izazova sa kojima se susreću osobe oboljele od hemofilije A

Nedostatak ili smanjena aktivnost faktora koagulacije VIII (FVIII) kao uzrok nastanka hemofilije A se do sada terapijski rješavao intravenskim davanjem lijekova koji sadrže ovaj faktor. Ti lijekovi se u organizmu zadržavaju dosta kratko, veliki broj njih od osam do dvanaest sati1, zbog čega se ovi lijekovi moraju davati često. U svrhu profilakse, odnosno da se…

Read article
Hemofilija i starenje

Napredak u razvoju efikasnih i sigurnih lijekova za liječenje hemofilije u toku posljednjih 50 godina je rezultirao značajnim povećanjem očekivanog životnog vijeka osoba sa hemofilijom, koji se skoro pa izjednačio sa životnim vijekom zdravih osoba.1 Sa povećanjem životnog vijeka javljaju su i komorbiditeti (druge pridružene bolesti), koje kod starijih osoba sa hemofilijom treba zbrinjavati na…

Read article