Registar

Registar članstva sačinjen je na osnovu pristupnica i prikupljenih podataka kroz anketne forme.

Lični podatci naših članova, zaštićeni su "zakonom o zaštiti podataka" koji je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine - „Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06
Pročitajte detalje zakona

Powered By EmbedPress

mockups-design.com

Registar

Naša ocjena je da aktuelni registar članstva u posjedu UHBH nije dovoljno informativan, te urgiramo naše članove da ispune anketni formular koji se nalazi na našoj web stranici pod segmentom “Hemofilija > Prikupljanje podataka” (link) sa ciljem sticanja što boljeg uvida o zdravlju naših članova.

Posjedovanje konkretnih informacija olakšava administraciji i izvršnom odboru udruženja u kreiranju plana aktivnosti i donošenju strateških odluka.

Ažurirani podatci biti će objavljeni nakon što prikupimo dovoljan broj podataka.

Statistika dostupna javnosti sačinjena je na osnovu podataka prikupljenih prije 2019 godine: