Poziv za zdravstveno osoblje: Program stipendija Međunarodnog centra za obuku u vezi sa hemofilijom (IHTC)

 

 

Program stipendija Međunarodnog centra za obuku u vezi sa hemofilijom (IHTC)

 

Program stipendija Međunarodnog centra za obuku u vezi sa hemofilijom (IHTC) pruža obuku u svim aspektima upravljanja poremećajima krvarenja za zdravstvene radnike u zemljama u razvoju. Od kada je Program stipendija IHTC pokrenut 1972. godine, 759 zdravstvenih radnika iz 98 zemalja je prošlo obuku.

Program ima za cilj poboljšanje znanja i angažmana zdravstvenih radnika i, u krajnjem, pružanje bolje njege, poboljšanje tačnosti dijagnoze i unapređenje ishoda pacijenata. Obuka uključuje kliničke, laboratorijske i paramedicalne komponente.

Svake godine, Svjetska federacija za hemofiliju (WFH) dodjeljuje stipendije medicinskom i paramedicinskom osoblju. Stipendisti su raspoređeni u jedan od odabranih IHTC centara WFH-a, gdje prolaze obuku. Prilikom raspoređivanja stipendista u IHTC, WFH uzima u obzir tehničke specijalnosti stipendista i potrebe za obukom, jezike, sposobnosti, preferirani centar obuke i putnu udaljenost.

Program stipendija IHTC pruža finansiranje za avionske karte u ekonomskoj klasi za odlazak i povratak, kao i smještaj. WFH će također nadoknaditi trošak apliciranja za vizu (ako je potrebno) i osiguranje putovanja za stipendiste. Osim toga, WFH obezbjeđuje sredstva za obroke i lokalni prevoz tokom obuke. Obuku pružaju volonteri zdravstvenih radnika u domaćim IHTC centrima. Domaćem IHTC centru ili zdravstvenim radnicima koji pružaju obuku ne isplaćuje se naknada, a stipendistima se ne isplaćuje plata.

Za više informacija o stipendijama IHTC, kontaktirajte WFH na ihtc@wfh.org.

USLOVI I KRITERIJI ZA SELEKCIJU

USLOVI Stipendije Međunarodnog centra za obuku u vezi sa hemofilijom (IHTC) nude se zdravstvenim radnicima iz zemalja u razvoju koji tesno sarađuju sa uslugama za hemofiliju i druge nasljedne poremećaje krvarenja. Svi članovi tima za sveobuhvatnu njegu hemofilije su eligible za stipendije, uključujući liječnike, medicinske sestre, fizioterapeute, laboratorijske naučnike i tehničare, ortopedske hirurge, stomatologe, psihologe i socijalne radnike.

KRITERIJI ZA SELEKCIJU

Kandidati se biraju na osnovu njihovog nivoa posvećenosti i potencijala za poboljšanje njege i tretmana za hemofiliju i druge nasljedne poremećaje krvarenja u svojoj zemlji nakon završetka obuke.

Da bi se razmatrali za ovaj program, aplikanti trebaju:

– Imati snažne medicinske reference
– Imati preporuku od zvanično priznate nacionalne članice organizacije (NMO) svoje zemlje [Udruženje hemofili;ara BiH] 
– Biti posvećeni poboljšanju tretmana za hemofiliju nakon završetka obuke.
– Imati radno znanje jednog od sljedećih jezika: engleski, španski, francuski, ruski ili arapski
– Nisu prethodno pohađali stipendiju

IHTC Kandidati će biti zamoljeni da primijene stručnost stečenu tokom svoje obuke u svojoj zemlji i replikiraju stečeno znanje. Stoga je važno da kandidati traže obuku u onim aspektima njege za osobe sa hemofilijom i drugim nasljednim poremećajima krvarenja koji se primjenjuju u njihovom centru.

PROCES APLIKACIJE Oni koji su zainteresovani za prijavu trebaju razgovarati o aplikacionom obrascu sa svojim centrom i svojom NMO. Pošto postoji ograničen broj stipendija, maksimalno tri aplikanta po zemlji će biti prihvaćena. Kada ima više od tri aplikanta iz jedne zemlje, regionalni menadžer WFH će zatražiti povratne informacije od NMO i uspostaviti prioritet aplikacija uzimajući u obzir zasluge aplikacije i potrebe zemlje.

Aplikacije za stipendije IHTC trebaju se popuniti i podnijeti online i trebaju uključivati:

Trenutni životopis (CV) ili rezime (maksimalno dvije stranice) Dvije preporuke (jedna od NMO aplikanta i jedna od njihovog poslodavca)

Kada period za prijavu bude otvoren (1. septembar), pristup online portalu za slanje aplikacija će biti vidljiv ovdje: https://wfh.smapply.org/

OBJAVA DODIJELJENIH STIPENDIJA
Komisija IHTC će konačno izabrati stipendiste u martu naredne godine. Svi aplikanti će biti obaviješteni o odluci u vezi sa njihovom aplikacijom do aprila.

ONLINE DIREKTORIJUM IHTC Međunarodni centri za obuku u vezi sa hemofilijom (IHTC) su institucije posvećene pružanju specijalizirane obuke za njegu osoba sa hemofilijom i drugim nasljednim poremećajima krvarenja u skladu sa prioritetima WFH-a. IHTC centri se imenuju na petogodišnje obnovljive termine.

IHTC direktorijum je prvenstveno namijenjen kao resurs kako bi pomogao potencijalnim stipendistima da izaberu centar koji najbolje odgovara njihovim interesima i potrebama. Direktorijum sadrži sve 34 trenutno imenovana IHTC centra od strane WFH-a. Uključuje profil svakog IHTC centra, detaljirajući posebne karakteristike i oblasti ekspertize, kao što su dostupni resursi, osoblje uključeno u obuku i jezici koje se govore u centru.

U nastavku pročitajte  alumni pismo prethodnih učesnika IHTC programa mašinski prevedeno sa Engleskog na Bosanski jezik:
IHTC-Newsletter-2022 Bosanski jezik <- kliknite ovdje da otvorite PDF file.
IHTC-Newsletter-2022-Engleski jezik (original)

Originalni tekst na stranici Svjetske Federacije Hemofilija pogledajte na: LINK <– Kliknite ovdje. 

 

 

Sponzori IHTC programa su:

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email